Icepeak – Assisting people

Icepeak utvecklar och marknadsför programvara för personlig assistans och effektivisering av affärsprocesserna.

Vi ser våra program som ett antal elektroniska assistenter, alltid till hands: Röststyrda via telefon eller i en webläsare på datorn.

Icepeak har utvecklat produktlinjerna:

Icepeak Attendant – En röststyrd telefonist och personlig assistent

Icepeak Customer Service – Affärsstöd för kundhantering (Contact center)

Icepeak Predictive Dialer – Effektiviserar telemarketing och teleförsäljning (B2B & B2C)

Icepeak TeleServer – En komplett plattform för företagstelefoni

Taltolkning med datorer

Rösten är människans enklaste och snabbaste sätt att kommunicera. Icepeak har utvecklat den bästa datorbaserade talförståelsen för svenska och besitter en unik kompetens att bygga röststyrda dialoger.

Datorstödd Telefoni

Det är en fascinerande värld som öppnar sig när telefoni och data kombineras. Det finns här utrymme för att på en och samma gång effektivisera och höja servicen på tjänster och produkter.

Icepeak har utvecklat en generell, XML-baserad plattform för att styra olika företagsväxlar. Alla våra applikationer bygger på denna plattform.

Läs mer om oss

 

Produktutveckling
Icepeak utvecklar egna produkter inom området datortelefoni. Vår produktfamilj består av Icepeak TeleServer, Icepeak Predictive Dialer samt Icepeak Icepeak Attendant (röststyrd växel) med tillhörande hänvisningsfunktion. Läs mer under länken ‘produkter’.

Förstudier
Icepeak utför tekniska och strategiska förstudier kring införande och realisering av talstyrda lösningar. Vi har unik erfarenhet inom talteknologi och några av Icepeaks anställda har varit med att ta fram de svenska språkmodeller som idag används av Nuance och Philips.

Icepeak har bland annat tagit fram förstudier åt Telia och SchlumbergerSema.

Projektledning
De flesta av Icepeaks anställda har suttit som projektledare och/eller beställare i ett flertal stora projekt. Detta i kombination med ett brett kontaktnät i telecom-branschen gör Icepeak till en säker partner för säkra och lyckade projekt.

Konsultuppdrag/Systemutveckling
Icepeaks anställda har mångårig erfarenhet av systemutveckling och programmering i allmänhet, och telefoni-integration/konfiguering i synnerhet. Kontakta oss om ni är i behov av systemutvecklare med dokumenterad lång erfarenhet.

 

Bokningstjänster
Bokningstjänster kan byggas för många olika ändamål och vara mer eller mindre komplexa. Ett exempel på en röststyrd bokningstjänst kan vara bokning av företagets interna resurser såsom konferensrum, tjänstebilar, konferensutrustning etc. I tjänsten kan man då även utföra avbokningar eller be systemet läsa upp dina bokningar.

Andra bokningstjänster kan användas för externa bokningar såsom biljetter, resor eller andra typer av tjänster.

 

Informationstjänster
I Sverige är SJ kända för sin röststyrda tågtidsupplysning. Tjänsten är ett utmärkt exempel där man med talteknologins hjälp får upplysning om resväg och avgångstider för samtliga SJ:s destinationer i Sverige. Tjänsten är gratis och tillgänglig 24 timmar om dygnet.

 

Registreringstjänster
Registreringar är en typ av tjänst där talteknologi passar extra bra. Enkla registreringar kan man klara av med telefonens knappsats. Vill man kunna utföra mer komplicerade registreringar är röststyrning en enkel och kraftfull teknik.

Ett exempel på en mycket avancerad registreringstjänst är tjänsten Telekassakort hos Kommunals A-kassa. Tjänsten går ut på att medlemmarna i Kommunals A-kassa nu har möjlighet att med telefon deklarera sina kassakort med hjälp av rösten. Efter identifiering med personnummer och PIN-kod registrerar man sin sysselsättning under de senaste två veckorna, t.ex. arbetslös, sjuk halva måndagen, arbete 4 timmar o.s.v. Genom att felaktiga deklarationer omöjliggörs minskar A-kassans kostnader och fördröjning av medlemmens utbetalning undviks.

 

Röststyrd telefonist
Tänk att kunna nå alla på arbetsplatsen via ett enda nummer, och utan att behöva störa växeltelefonisten! Ring ett centralt nummer och säg namnet på den du vill prata med så blir du kopplad direkt. Man kan här välja vilken anknytning du vill bli kopplad till, t.ex. mobiltelefonen, kontoret eller hemmet. Ett exempel på en sådan dialog kan vara:

– Icepeak Attandent
– Johan Pettersson på mobilen.
– Ringer Johan Pettersson på mobiltelefonen.
[samtalet kopplas]

Egentligen är det bara fantasin som sätter gränser för hur man kan använda talteknologi; tekniken och kunskapen finns redan

 

Konsult webb
Vi tar ert företags synlighet till nästa nivå. Ni får en genomtänkt marknadsföringskedja och vi kan hjälpa till med hemsidor, SEO, sociala medier, mm. Använd er av webbdesigners som förstår hur viktigt er synlighet är.

Hjälp för bolag med personlig hjälp
Vi har hjälpt ett företag med assistans i Malmö att få anpassade kommunikationslösningar. Deras kunder har olika typer av funktionsnedsättningar och finns runt om i Sverige. Enkel kommunikation är därför väldigt viktigt för att krympa avstånden.
Att använda internet för att hota varor och tjänster har blivit viktigare och viktigare. Du kan på assistansbolag-guiden jämföra assistans i Skåne.